Om ABF Stockholm
ABF Stockholm ska som idé- och värdeburen organisation erbjuda ett brett utbud inom bildning, utbildning, kultur och mötesplatser. Vi gör kunskap tillgänglig – för alla. Våra verksamhetsgrenar Folkbildning, Vuxenutbildning och ELVIRA Kunskapsutveckling AB är olika sätt att bedriva ändamålsstyrd verksamhet och med stockholmare. I ABF-huset bedriver vi en omfattande programverksamhet med seminarier, samtal, kurser, utbildningar och kultur. ABF Stockholm är en kraftskapande folkbildningsfyr som skapar framtidstro, egenmakt och solidaritet sedan 1916. ABF Stockholm är en ideell förening som omsätter 180 miljoner kr och består av ca 150 anställda. Dagligen möts våra tusentals deltagare för att tillsammans lära, växa och förändra.

Vill du skapa en kvalitativ och växande folkbildningsverksamhet som stärker stockholmares medverkan och delaktighet i det fria kultur- och föreningslivet? Leda med högengagerade medarbetare och ansvara för en av Sveriges större folkbildningsenheter? Är du trygg i en förändringsmiljö och utvecklar medarbetare och verksamhet?

Vi söker dig som tveklöst svarar ja, som är en erfaren chef och har bakgrund i studieförbundsvärlden.

Tveka inte att söka denna tjänst!

 

ABF Stockholm är en medlemsägd allmännyttig ideell förening. Med utgångspunkt i arbetarrörelsens värderingar är ABF Stockholms ändamål att: att främja och själv delta i samhällsförändring; att utbilda anslutna organisationers medlemmar för uppgifter i föreningsliv, arbetsliv och samhälle; samt att skapa delaktighet och valfrihet i bildning, utbildning och kulturliv för alla människor. 

ABF Stockholms folkbildningsverksamhet möter ett vanligt verksamhetsår över 20 000 deltagare och engagerar hundratals ledare och samverkansparter. Med vårt arbete inom folkbildning och kultur ger vi styrka och verktyg till den som vill lära, skapa och växa – både enskilt och i möte med andra. Med studiecirkelns pedagogik och ett stort kontaktnät skapar vi möten i hela Stockholm. Vi genomför studiecirklar, kulturprogram och annan folkbildning. Vi ger våra medlemsorganisationer, föreningar vi samarbetar med och fria grupper pedagogiska verktyg, erbjuder mötesplatser för opinionsbildning och samtal och ökar människors delaktighet i kulturlivet.

Enheten Organisationer och grupper inom folkbildningen fokuserar på att utveckla, samarrangera, och producera innehåll för organisationer och grupper, tex via kultur-, scen-, filmföreningar och övriga civilsamhällesföreningar och fria grupper. Vi satsar på att stärka mervärdena  för dessa målgrupper genom  innehållslig och pedagogisk utveckling, produktion, kvalitetssäkring och uppföljning.

 

Huvuduppdrag

Enhetschefen har fullständigt personal-, verksamhets-, budget-, och arbetsmiljöansvar. Enhetschefen har i dagsläget ca åtta medarbetare och rapporterar till Folkbildningens verksamhetschef.  

I arbetet, förutom rollens huvuduppdrag, ingår att vid behov utföra uppgifter kopplade till folkbildningens och ABF Stockholms övriga verksamhetsområden.

• Att driva en god, kvalitetsmässig och växande folkbildningsverksamhet inom folkbildningsrådets kriterier.
• Att aktivt utveckla områdets förmåga att med folkbildningsinsatser bidra till utjämnade utbildningsklyftor med och minskat utanförskap för korttidsutbildade, arbetslösa, unga, utlandsfödda och personer med funktionsnedsättning.
• Att utveckla verksamhetsområdet för finansierad tillväxt, ökat utbud och förnyade metoder, utvecklad förmåga till idéburen affärsutveckling med nya marknadsandelar, samt förmåga att nå prioriterade målgrupper och uppfylla ändamål.
• Att förvalta befintlig och kommande verksamhet med ansvar för kvalitet, måluppfyllelse, attraktivitet och resultat.
• Att svara för att verksamheten bedrivs med sund ekonomi, hög kvalitet, god konkurrenskraft och god arbetsmiljö med trygga anställningar. Detta medför ansvar för att genomföra nödvändiga prioriteringar utifrån bidragsregler jämte begränsade resurser avseende utbud, målgrupper, effektivitet, organisation och utvecklingsbehov.
• Att skapa förutsättningar för medarbetare att nå deltagares, samhällets, uppdragsgivares och ABF Stockholms verksamhetsmål.
• Att företräda ABF Stockholm och enheten externt och internt.
• Att ingå i folkbildningens ledningsgrupp och därmed verka för ABF Stockholms folkbildnings långsiktigt bästa, genom att säkerställa hushållning och effektivitet inom folkbildningens samtliga områden och i ABF Stockholm som förening i sin helhet.

 

Krav som skall uppfyllas:
• Förväntas dela arbetarrörelsens grundläggande värderingar och ABF Stockholms vision och strategiska mål och bidra till att lyfta ABF Stockholms folkbildning mot framtiden.
• Ha högskoleutbildning (inom relevanta ämnen) eller motsvarande kvalifikationer.
• Vara en erfaren chef med flera års dokumenterat framgångsrik erfarenhet av att leda andra, att styra mot givna mål, att ha budgetansvar och att självständigt planera och utveckla verksamheter.
• Ha dokumenterat framgångsrik erfarenhet från förändringsarbete i syfte att öka kvalitet, volym och förnya/anpassa arbetssätt.
• Ha dokumenterad framgångsrik erfarenhet av målstyrning och projektledning.
• Med lätthet kunna kommunicera tydligt och måluppfyllande utifrån given situation, såväl muntligt som skriftligt.
• Att utifrån befintlig eller önskad framtida verksamhet skriva ansökningar, anbud, redovisningar och avtal.
• Ha goda kunskaper inom ekonomi och modern administration.
• Vara väl förtrogen med marknadslogik samt ha insikt i ABF Stockholms direkta och indirekta marknadsposition.

 

Krav som bör uppfyllas:
• Lång erfarenhet av folkbildning och studieförbundsverksamhet på lokal nivå.
• Mycket god kunskap om Stockholms fria kultur- och föreningsliv samt samlingslokalers förutsättningar.
• Mycket god kunskap i att ta fram rapporter, sortera data och analysera jämförelsesiffror.
• Ha kunskaper och nätverk inom svensk arbetar- och folkrörelse samt i nya former av civilsamhälle/rörelser och/eller näringslivet.
• Ha dokumenterad erfarenhet av pedagogisk verksamhet och/eller pedagogiskt ledarskap.

 

Personliga egenskaper
• Tydlig och lyhörd ledare, kravställande och motivationsskapande.
• Lösningsfokuserad, driven, mål- och resultatinriktad.
• Har förmåga att strukturera, prioritera och se både helheten och detaljerna.
• Drivs av att utveckla och effektivisera arbetet.
• Har ett genuint intresse för pedagogik och bildningsfrågor.

 

Tjänsten
• Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning med placering på Sveavägen i Stockholm. Lön enligt kollektivavtal.
• Tillsättning snarast möjligt.
• Oreglerad arbetstid.
• Urval görs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Skicka in din ansökan så fort som möjligt. Ansökningstiden är förlängd och öppen tom 30 maj.
• Frågor om tjänsten, verksamhetschef Simon Hansson simon.hansson@abf.se 08-453 41 25
• Facklig representant Handels, Veronica Lagerman Lindblom veronica.lagermanlindblom@abf.se 08-453 41 89

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Stockholm
Län Stockholms län
Land Sverige
Referensnummer 2021/15
Kontakt
  • Simon Hansson, 08-4534125
Facklig företrädare
  • Veronica Lagerman Lindblom, Handels, 08-453 41 89
Publicerat 2021-04-16
Sista ansökningsdag 2021-05-30

Tillbaka till lediga jobb